Korpus Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN

Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 05.12
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2001
1 września 2001 r. z filii Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki (Dz. U. nr 37, poz. 423)
- 1 czerwca 2001 r. powstaną cztery Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe: w Nysie (informatyka stosowana, zarządzanie produkcją i usługami, finanse i zarządzanie organizacjami, język niemiecki); w Przemyślu (polonistyka, historia z archiwistyką, polityka regionalna); w Sanoku (język polski; język i kultura: ukraińska, słowacka, rosyjska; kultura krajów karpackich); w Tarnobrzegu (przedsiębiorczość i zarządzanie oraz pedagogika ogólna) (Dz. U. nr 37, poz. 426-429)
DZIAŁALNOŚĆ UBEZPIECZENIOWA
- jeden

pokaż tekst otagowany

Uniwersalny słownik języka polskiego

Uniwersalny Słownik Języka Polskiego

Największe przedsięwzięcie leksykograficzne w Polsce od ponad 30 lat! Słownik ten jest ogniwem pośrednim między 11-tomowym Słownikiem języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego a
3-tomowym Słownikiem języka polskiego pod redakcją Mieczysława Szymczaka. Zawiera blisko 100 000 haseł i 145 000 jednostek leksykalnych.

Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88