Korpus Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN

Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Studia Socjologiczne
Nr: 4
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1976
Lévi-Strauss moment powstania języka artykułowanego. Jest to zjawisko równoległe do powstania zakazu kazirodztwa, język ma tę samą zasadniczą funkcję; komunikację z innymi ludźmi i integrację grupy poprzez nawiązanie więzi. Powstanie języka jest, tak jak zakaz kazirodztwa, zabiegiem porządkującym. Każdy język , wykorzystując tylko niektóre opozycje fonemiczne, które jest w stanie emitować gardło ludzkie, wprowadza strukturalne uporządkowanie w sferę dźwięków.
Jak należy jednak zrozumieć stwierdzenie Lévi-Straussa, że język powstał jako rezultat pojawienia się myśli symbolicznej? Myślenie symboliczne to zdolność ujmowania rzeczy

pokaż tekst otagowany

Uniwersalny słownik języka polskiego

Uniwersalny Słownik Języka Polskiego

Największe przedsięwzięcie leksykograficzne w Polsce od ponad 30 lat! Słownik ten jest ogniwem pośrednim między 11-tomowym Słownikiem języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego a
3-tomowym Słownikiem języka polskiego pod redakcją Mieczysława Szymczaka. Zawiera blisko 100 000 haseł i 145 000 jednostek leksykalnych.

Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88