Korpus Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN

Typ tekstu: Książka
Autor: Goban-Klas Tomasz
Tytuł: Media i komunikowanie masowe
Rok: 2000
alfabet Morse'a i różnego rodzaju szyfry. Ich rola polega na umożliwieniu komunikowania za pomocą języka naturalnego w sytuacji, gdy posługiwanie się mową jest niemożliwe lub niewskazane. Druga kategoria, symboliki tworzone dla specjalnych celów, nie jest przekładem - słowo po słowie - z języka naturalnego, ale raczej systemem bodźców mających wywołać ściśle określoną reakcję. Przykładami są tutaj wszelkie systemy sygnalizacji dymnej, optycznej, obrazowej. Trzecia kategoria - techniki ułatwiające przekazywanie znaków - pozwala transmitować i utrwalać znaki należące do poprzednich kategorii. Jej społeczne znaczenie jest oczywiste.
M

pokaż tekst otagowany

Uniwersalny słownik języka polskiego

Uniwersalny Słownik Języka Polskiego

Największe przedsięwzięcie leksykograficzne w Polsce od ponad 30 lat! Słownik ten jest ogniwem pośrednim między 11-tomowym Słownikiem języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego a
3-tomowym Słownikiem języka polskiego pod redakcją Mieczysława Szymczaka. Zawiera blisko 100 000 haseł i 145 000 jednostek leksykalnych.

Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88