Korpus Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN

Typ tekstu: Książka
Tytuł: Najprostszą drogą. Rozmowy z artystami
Rok: 1998
te zwane są perceptualnymi. Do tego wszystkiego dochodzi element przedstawieniowy, czyli trzecia warstwa obrazu. I w tym miejscu powstał poważny spór teoretyków o język abstrakcji, o ów język idealny, związany z drugą warstwą obrazu. Spór, którego początkiem było pytanie: czy język abstrakcji jest tak samo uprawniony, jak język malarstwa przedstawiającego. Istnieje sporo prac teoretycznych na ten temat, na przykład Nalimowa Probabilistyczny model języka, prace Michela Foucault, także i Romana Ingardena, który zaakceptował język sztuki abstrakcyjnej jako w pełni uprawniony do przekazywania

pokaż tekst otagowany

Uniwersalny słownik języka polskiego

Uniwersalny Słownik Języka Polskiego

Największe przedsięwzięcie leksykograficzne w Polsce od ponad 30 lat! Słownik ten jest ogniwem pośrednim między 11-tomowym Słownikiem języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego a
3-tomowym Słownikiem języka polskiego pod redakcją Mieczysława Szymczaka. Zawiera blisko 100 000 haseł i 145 000 jednostek leksykalnych.

Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88