Korpus Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN

Typ tekstu: Książka
Tytuł: Najprostszą drogą. Rozmowy z artystami
Rok: 1998
itp. Później mamy warstwę środków idealnych, takich jak punkt, linia, płaszczyzna. One są istotą sztuk wizualnych - środki te zwane są perceptualnymi. Do tego wszystkiego dochodzi element przedstawieniowy, czyli trzecia warstwa obrazu. I w tym miejscu powstał poważny spór teoretyków o język abstrakcji, o ów język idealny, związany z drugą warstwą obrazu. Spór, którego początkiem było pytanie: czy język abstrakcji jest tak samo uprawniony, jak język malarstwa przedstawiającego. Istnieje sporo prac teoretycznych na ten temat, na przykład Nalimowa Probabilistyczny model języka, prace

pokaż tekst otagowany

Uniwersalny słownik języka polskiego

Uniwersalny Słownik Języka Polskiego

Największe przedsięwzięcie leksykograficzne w Polsce od ponad 30 lat! Słownik ten jest ogniwem pośrednim między 11-tomowym Słownikiem języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego a
3-tomowym Słownikiem języka polskiego pod redakcją Mieczysława Szymczaka. Zawiera blisko 100 000 haseł i 145 000 jednostek leksykalnych.

Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88