Korpus Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN

Typ tekstu: Książka
Autor: Ostrowicki Michał
Tytuł: Dzieło sztuki jako system
Rok: 1997
powieści (schemat). "Tworzywem" Przemian jest tworzywo literackie, w tym wypadku język, który z kolei nadbudowany jest nad fizyczną formą - to, co wyraża forma, możliwe jest do zaistnienia dzięki istnieniu relacji budujących strukturę zaktualizowaną. Forma jest materiałem dla tego, co wyraża język , tzn. posiada ona sens lub znaczenie. Dynamizowana jest struktura rudymentarna, w tym wypadku system znaków fizycznych. Po zdynamizowaniu tworzy się tekst jako sensowna całość (nie chodzi tutaj o całość tekstu powieści), czyli cały zrozumiały tekst jest literalnie strukturą możliwą do

pokaż tekst otagowany

Uniwersalny słownik języka polskiego

Uniwersalny Słownik Języka Polskiego

Największe przedsięwzięcie leksykograficzne w Polsce od ponad 30 lat! Słownik ten jest ogniwem pośrednim między 11-tomowym Słownikiem języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego a
3-tomowym Słownikiem języka polskiego pod redakcją Mieczysława Szymczaka. Zawiera blisko 100 000 haseł i 145 000 jednostek leksykalnych.

Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88