Korpus Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN

Typ tekstu: Książka
Autor: Grzesiuk Lidia,
Tryjarska Barbara
Tytuł: Jak pomagać sobie
Rok: 1995
prawdziwe ja" nigdy nie było kochane, więc czuła się jakby była "w kawałkach".
Psychoterapeuta ma zrozumieć doświadczenia "prawdziwego ja". Ta sama pacjentka mówiła, że przed spotkaniami z terapeutą czuła się jak wędrowiec zagubiony w kraju, którego mieszkańcy nie znają jego języka . A ponadto ten wędrowiec nie wie, gdzie ma iść. Czuje się bezbronny i samotny. Kiedy spotkała psychoterapeutę, który znał jej język, wiedział, na czym polega jej problem, przestała czuć osamotnienie. Rozmowy z nim były jedynym momentem, gdy czuła się na

pokaż tekst otagowany

Uniwersalny słownik języka polskiego

Uniwersalny Słownik Języka Polskiego

Największe przedsięwzięcie leksykograficzne w Polsce od ponad 30 lat! Słownik ten jest ogniwem pośrednim między 11-tomowym Słownikiem języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego a
3-tomowym Słownikiem języka polskiego pod redakcją Mieczysława Szymczaka. Zawiera blisko 100 000 haseł i 145 000 jednostek leksykalnych.

Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88