Korpus Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN

Typ tekstu: Książka
Autor: Drewnowski Tadeusz
Tytuł: Próba scalenia
Rok: 1997
zmieniła się zasadniczo, zerwała z wszelką arbitralnością, wzorotwórstwem, dydaktyzmem, co nie usposabiało do takiej misji. Po drugie - obawiano się, choćby instynktownie, że tworzenie języka wzorcowego, standardowego może sprzyjać w dogodnych okolicznościach odradzaniu się nowomowy i manipulowaniu językiem.
Na nową sytuację języka w społeczeństwie umasowiającym się czy masowym literatura polska po roku 1956 według Michała Głowińskiego odpowiedziała dwojako: powrotem do tworzenia własnej mowy, niezależnej w jakiejś mierze od standardów języka potocznego i wzmożonej zagęszczoną poetyckością (nurt lingwistyczny w poezji po 1956 r

pokaż tekst otagowany

Uniwersalny słownik języka polskiego

Uniwersalny Słownik Języka Polskiego

Największe przedsięwzięcie leksykograficzne w Polsce od ponad 30 lat! Słownik ten jest ogniwem pośrednim między 11-tomowym Słownikiem języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego a
3-tomowym Słownikiem języka polskiego pod redakcją Mieczysława Szymczaka. Zawiera blisko 100 000 haseł i 145 000 jednostek leksykalnych.

Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88