Korpus Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN

Typ tekstu: Książka
Autor: Winczorek Piotr
Tytuł: Wstęp do nauki o państwie
Rok: 1995
przez granice oddzielające od siebie różne narody. Nie ma na świecie narodu, który mógłby o sobie powiedzieć, że jest kulturowo "czysty", że nigdy nie uległ żadnym obcym wpływom. Aby się przekonać o zakresie takich wpływów, wystarczy przejrzeć, choćby pobieżnie, słownik języka polskiego. Bez trudu można się zorientować, ile słów w naszym języku ma obce pochodzenie. Często nawet nie wiemy, że mówimy słowami zaczerpniętymi z łaciny, węgierskiego, czeskiego, tureckiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego.
Z kolei nasze obyczaje, słownictwo, sposoby myślenia o świecie, wartości

pokaż tekst otagowany

Uniwersalny słownik języka polskiego

Uniwersalny Słownik Języka Polskiego

Największe przedsięwzięcie leksykograficzne w Polsce od ponad 30 lat! Słownik ten jest ogniwem pośrednim między 11-tomowym Słownikiem języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego a
3-tomowym Słownikiem języka polskiego pod redakcją Mieczysława Szymczaka. Zawiera blisko 100 000 haseł i 145 000 jednostek leksykalnych.

Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88